Bazylika Archikatedralna w Oliwie - Grobowiec Rodziny Kosów

piątek, października 31, 2014

Wśród rzeźbionych postaci Janek - syn Justyny z Konarskich.

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych przypomniałam sobie o przepięknym miejscu w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie (w nawie północnej, po lewej stronie licząc od głównego wejścia). Ponieważ emanuje niesamowitym spokojem i czystością, nakłania do zadumy, jak najbardziej pasuje do jutrzejszego święta. Zdjęcia wykonałam podczas trwających w 2010 roku prac remontowych w Katedrze. Informacje na temat nagrobka przygotowałam na podstawie publikacji Franciszka Mamuszki "Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki" (Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1985, s. 71-72, ISBN 83-03-00938-9).

"Przy zachodniej ścianie nawy północnej kościoła poklasztornego w Oliwie, na tle zamurowanego w XVII w. bocznego wejścia, wznosi się okazały nagrobek pomorskiej rodziny szlacheckiej Kosów. Twórcą tego dzieła, powstałego w pierwszym dwudziestoleciu XVII w. był Willem van den Blocke, Flamand z Mechelen, który tworzył w Gdańsku od 1584 r. do 1620 r., tj. do śmierci. (...)".


Nagrobek pierwotnie znajdował się w innym miejscu, a podczas przeniesienia równocześnie przeniesiono w obecne miejsce epitafium poświęcone pamięci opata pelplińskiego Feliksa Kosa
(zm. w 1618 r.).

Tutaj epitafium poświęcone pamięci opata Feliksa Kosa tworzy tło kompozycji figuralnej. Widoczny jest krucyfiks u którego stóp znajduje się klęcząca postać mnicha. Uważa się, że samo epitafium jest dziełem Abrahama van den Blocke. Widoczna także masywna kamienna płyta z herbowym fryzem.

Na zdjęciu centralnie za rzeźbami widoczna jest postać mnicha.
 
 Poniżej epitafium, na masywnej płycie kamiennej, klęczą Mikołaj Kos (zm. w 1599 r.) z synem Andrzejem (zm. w 1620 r.) , obaj w zbrojach. Naprzeciw nich znajduje się postać klęczącej Justyny 
z Konarskich (zm. w 1631 r.) z synkiem Jankiem (zm. w 1581 r.). Figury wykonano z piaskowca, który został pokryty polichromią.
 
 Ich postawy i twarze charakteryzuje niesamowity spokój, powaga, charakterystyczna dla sztuki nagrobnej.

  

Jedna z towarzyszących rzeźbie tablic inskrypcyjnych.

Napisy na tablicach (ta na postumencie) przedstawiają i sławią zmarłych.

Zobacz także

0 komentarze