Praga - Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha

sobota, grudnia 13, 2014


 Mijając bramę - przejście z pierwszego dziedzińca na Hradczanach ukazuje się Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha, a właściwie jej monumentalna fasada z dwoma wieżami i okazałą rozetą (Brama Zachodnia)

Wracając do cyklu poświęconego Pradze, dzisiaj zapraszam na Hradczany, a dokładnie do Katedry świętych Wita, Wacława i Wojciecha. Bardzo jestem zadowolona, że zrobiłam tam dużo zdjęć. Trudno wszystko ogarnąć wzrokiem i zapamiętać podczas jednego pobytu. Dzisiaj, gdy przygotowywałam zdjęcia do postu bardzo dużo doczytałam i tym bardziej poznałam historię, sztukę i znaczenie symboliczne tej wspaniałej budowli.W oczekiwaniu na wejście podziwialiśmy fronton wieży północnej klęczącymi Trzema Królami na tympanonie

Strona zachodnia
 

 
W Kaplicy Bartoňů z Dobenína (sv. Anežki Českéj) witraż (1930-34) przedstawiający  Błogosławieństwa (na witrażu i na mozaikach na ścianie). Przedstawia następujące sceny: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości "Błogosławieni jesteście, gdy was przeklinają, Cieszcie się i radujcie, bo nagrodą jest obfitość w niebiesiech". (Mt 5, 10-12)


 Wspaniałe gotyckie sklepienia

 Witraż autorstwa Alfonsa Muchy

Witraże wprowadzają do katedry różne kolory światła - tu akurat ze strony południowej - tworzą barwne wnętrza poszczególnych kaplic

Sklepienia sieciowe

 
 Kaplica Hilberta

 
Bílkův oltář - ołtarz wykonany przez Františka Bílka  w 1899 roku, został zainstalowany w 1927 roku w północnej nawie katedry
 
 Zabytkowe drzwi


Witraż nad Złotą Bramą - Sąd Ostateczny

 Rozeta z witrażami widoczna we wnętrzu (strona północna)

Witraże nad prezbiterium od strony wschodniej budynku


 Neogotycki kamienny ołtarz główny

 Kilkumetrowa płaskorzeźba z widokiem Pragi

 Kaplica św. Anny

 Kaplica Maryi Panny, Najświętszej Trójcy

 Grób św. Wita

 Barokowy nagrobek św. Jana Nepomucena
wzniesiony w latach 1733-1736,  to aż pięciometrowy nagrobek, efekt współpracy Józefa Emmanuela Fischera von Erlach, Antoniego Corradiniego i Jana Józefa Würtha. Podobno do jego wykonania zużyto aż 1800 kg srebra

 Na okazałym nagrobku święty ma nad głową wieniec z pięciu gwiazd, które wraz z napisem Tacui ("milczałem") symbolizują milczenie i utrzymanie przez niego tajemnicy

 Sień i oratorium królewskie zbudowane w 1493 r. na polecenie króla Władysława Jagiellończyka, na nim pośród innych herbów znalazł się także polski. żebrowanie. Widoczne jest ciekawe żebrowanie, które w tym przypadku przybrało postać rozrastających się gałęzi

 Widok z barokową amboną, pod nią widoczne ogrodzenie królewskiego mauzoleum

 Kaplica św. Andrzeja

 Nagrobek Leopolda hrabiego Šlika

 Kaplica św. Wacława. Okładziny ścienne wykonano tu ze złota i półszlachetnych kamieni (jaspisów, ametystów, chalcedonów, chryzoprazów i agatów), jest ich przeszło 13 tys. Mniejsze drzwi (po lewej) prowadzą do Komnaty Koronnej, w której są przechowywane insygnia koronacyjne

 Wnętrze Kaplicy św. Wacława

  XIV-wieczny Nagrobek Wacława (po prawej) zrekonstruował na początku XX wieku Kamil Hilbert. W głębi ołtarz św. Jana Ewangelisty

 Z południowego ramienia transeptu widoczny jest od wewnątrz Złotej Bramy wielki herb republiki Czeskiej z lat trzydziestych XX wieku wraz z hasłem „Pravda vitezi” oznaczającym tyle, co „prawda zwycięża”. Na zdjęciu widoczny jest zabytek późnogotyckiego snycerstwa – rzeźba Madonny z Pilzna (ok. 1500), a także figura Chrystusa wykonana z marmuru na początku XX wieku

 Ołtarz św. Ludmiły

 Witraż Kaplicy św. Ludmiły


 Południowa wieża dzwonnicy

Elewacja południowa ze Złotymi Wrotami

 Mozaika z Sądem Ostatecznym z XIV wieku na elewacji Złotych Wrót (nad wejściem południowym). Widoczne są tu wpływy sztuki bizantyjskiej i włoskiej

Gmach katedry widziany ze strony wschodniej

Zobacz także

0 komentarze