Arkadia - park romantyczny

czwartek, września 11, 2014

 Z tyłu łazienek w Arkadii płaskorzeźba, maszkaron, mnie kojarzący się ze słynnymi Ustami Prawdy na medalionie Bazyliki Santa Maria in Cosmedin w Rzymie, przy którym rozegrała się jedna ze scen słynnego filmu "Rzymskie wakacje" (reż. Williama Wylera)

Mieliśmy okazję zwiedzać Arkadię przy okazji wizyty u naszych znajomych. To oni pokazując nam swoje okolice zawiedli nas do Nieborowa (pisałam o tym tutaj, a także tam). Tereny są rozległe, wspaniale zaprojektowane i utrzymane. Polecam odpoczynek w tym pięknym miejscu, nie bez kozery nazwane Arkadią, bo to symbol wyidealizowanej krainy spokoju.

Arkadia to wieś położona niedaleko Łowicza, w gminie Nieborów nad rzeką Skierniewką, która tworzy na terenie Ogrodu Romantycznego staw z dwoma wyspami. Arkadia znajduje się niedaleko (kilka km) Parku i Pałacu w Nieborowie.

Na początku XVIII w. w odpowiedzi na oświeceniowe hasła powrotu do życia w zgodzie z przyrodą i zainteresowanie kulturą starożytną pojawił się w sztuce ogrodowej Anglii typ parku krajobrazowego ze sztucznymi ruinami nawiązującymi do architektury antycznej i gotyckiej. Ten styl pojawił się i w Polsce, a jednym z przykładów jest park w Arkadii o całkowicie zachowanej, oryginalnej kompozycji z XVIII w. Założycielką była Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa, żona właściciela pobliskich dóbr i pałacu w Nieborowie.


Koncepcja parku angielskiego wykluczała symetrię czy regularność. Przez umiejętne łączenie ukształtowania terenu, zbiorników wodnych, swobodne rozmieszczenie roślinności oraz wkomponowanie różnych form architektonicznych tworzono malownicze enklawy, miejsce spacerów i kontaktu z naturą i sztuką.

Swój park księżna Helena nazwała Arkadią, co było nawiązaniem do antycznego mitu o greckiej krainie szczęścia i miłości. Głównym projektantem Arkadii był Szymon Zug z Saksonii, a także Henryk Ittar z Włoch, zaś jego rodak Staggi wykonał dekoracje rzeźbiarskie. Prace malarskie są dziełem Piotra Norblina.

Arkadia 

 Szerokie alejki

Nad wodą okazała roślinność

 Kapitel


Domek gotycki

 Widoczny domek gotycki nad grotą Sybilli

 Grecki łuk kamienny


 Dom Murgrabiego
 Łuk kamienny przylega do Domu Murgrabiego

 Studnia


 Studenci w plenerze szkicowali budowle parkowe

 Łazienki widok ogólny

Przybytek Arcykapłana Mur z hermami

 Z tyłu łazienek płaskorzeźba, maszkaron, mnie kojarzący się ze słynnymi Ustami Prawdy na medalionie Bazyliki Santa Maria in Cosmedin w Rzymie, przy którym rozegrała się jedna ze scen słynnego filmu "Rzymskie wakacje" (reż. Williama Wylera)

 Akwedukt

 W drodze do Świątyni Diany

W Świątyni Diany.
Helena Radziwiłłowa zgromadziła w Arkadii bogatą kolekcję sztuki antycznej oraz rzeźb antykizujących i kopii dzieł antycznych, a także "starożytności'' średniowiecznych i renesansowych, z których utworzyła muzeum w Świątyni Diany. Umieszczono tam rzeźby: Głowa Niobe, Popiersie Rzymianki, a także grecko-rzymskie stele, sarkofagi i urny grobowe, ozdoby ogrodowe, elementy architektoniczne oraz obiekty antykizujące. Wiele dzieł zostało wykonanych na zamówienie księżnej np. przez Pietro Staggiego czy Iwana Martosa.  Sprowadziła też z Podola kultowe rzeźby połowieckie z XII-XIII wieku zwane "babami".

 Wnętrze świątyni podzielono na kilka pomieszczeń z których największym jest główna sala kwadratowa z czterema półkolistymi wnękami (z parą kolumn korynckich i dwiema urnami po bokach). W tych wnękach umieszczone są lustra, ściany sali wykonano z białego stiuku, kolumny są barwy żółtej, a podłoga jest wykończona szachownicą. 

 


 

 

  
Ozdobą sklepienia sali głównej jest plafon autorstwa J.P. Norblina "Jutrzenka wyprowadzająca rumaki Apollina".  

Świątynia Diany została wzniesiona nad stawem do którego prowadzą w dół schody aż do samego lustra wody. Po obu ich stronach umieszczono kamienne rzeźby: lwa oraz widocznego na zdjęciu  sfinksa.

Zobacz także

0 komentarze